Damian Jarczewski

czwartek, 19 sierpnia 2021

List Miłosny od Boga Ojca

List Miłosny od Boga Ojca 😇💗


Moje dziecko, Możesz mnie nie znać, ale Ja wiem o Tobie wszystko (Psalm 139.1)


Wiem, kiedy siedzisz i kiedy wstajesz (Psalm 139.2)


Znam wszystkie Twoje drogi (Psalm 139.3)


Nawet wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone (Mateusz 10.29-31)


Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz (Rodzaju 1.27)


We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś (Dzieje Apostolskie 17.28)


Bo jesteś moim potomstwem (Dzieje Apostolskie 17.28)


Znałem Cię zanim zostałeś poczęty (Jeremiasz 1.4-5)


Wybrałem Ciebie, gdy planowałem stworzenie (Efezjan 1.11-12)


Nie byłeś pomyłką (Psalm 139.15)


Wszystkie Twoje dni są zapisane w mojej księdze (Psalm 139.16)


Określiłem dokładny czas Twojego urodzenia i miejsce zamieszkania (Dzieje Apostolskie 17.26)


Jesteś cudownie stworzony (Psalm 139.14)


Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki (Psalm 139.13)


I byłem pomocny w dniu twoich narodzin (Psalm 71.6)


Jestem fałszywie przedstawiany przez tych, którzy mnie nie znają (Jan 8.41-44)


Nie jestem odległy i gniewny, jestem pełnią miłości (1 Jana 4.16)


I całym sercem pragnę Cię tą miłością obdarzyć (1 Jana 3.1)


Po prostu dlatego, że jesteś moim dzieckiem, a Ja - Twoim Ojcem (1 Jana 3.1)


Daję Ci więcej niż Twój ziemski ojciec mógłby Ci zapewnić (Mateusz 7.11)


Bo jestem Ojcem doskonałym (Mateusz 5.48)


Wszelkie dobro, jakie otrzymujesz, pochodzi z mojej ręki (Jakub 1.17)


Zaopatruję cię i zaspokajam wszystkie Twoje potrzeby (Mateusz 6,31-33)


Moim planem jest dać ci dobrą przyszłość (Jeremiasz 29,11)


Ponieważ kocham Cię miłością wieczną i nieskończoną (Jeremiasz 31.3)


Moich myśli o Tobie jest więcej niż ziaren piasku na brzegu morza... (Psalm 139.17-18)


I cieszę się Tobą, śpiewając z radości (Sofoniasz 3.17)


Nigdy nie przestanę czynić Ci dobra (Jeremiasz 32.40)


Gdyż jesteś moją drogocenną własnością (Wyjścia 19.5)


Z całego serca i z całej duszy chcę, byś mieszkał bezpiecznie (Jeremiasz 32.41)


I pokazać Ci rzeczy wielkie i wspaniałe (Jeremiasz 33.3)


Jeśli będziesz mnie szukał z całego serca, znajdziesz mnie (Powtórzonego Prawa 4.29)


Rozkoszuj się mną, a dam Ci to, czego pragnie Twoje serce (Psalm 37.4)


Bo to Ja daję Ci takie pragnienia (Filipian 2.13)


Jestem w stanie dać ci o wiele więcej, niż możesz sobie wyobrazić (Efezjan 3.20)


To we mnie znajdziesz największe wsparcie i zachętę (2 Tesaloniczan 2.16-17)


Jestem też Ojcem, który pociesza Cię we wszelkich twoich smutkach (2 Koryntian 1.3-4)


Kiedy jesteś załamany, jestem blisko Ciebie (Psalm 34.18)


Tak jak pasterz niosący owieczkę, trzymam Cię blisko mojego serca (Izajasz 40.11)


Pewnego dnia otrę wszystkie łzy z Twoich oczu (Objawienie 21.3-4)


I uwolnię od wszelkiego bólu, który znosiłeś na ziemi (Objawienie 21.3-4)


Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię dokładnie tak, jak kocham mojego syna, Jezusa (Jan 17.23)


Bo w Jezusie objawiłem moją miłość do Ciebie (Jan 17.26)


On jest wiernym odbiciem mnie samego (Hebrajczyków 1.3)


Przyszedł by udowodnić, że jestem z Tobą, nie przeciwko Tobie (Rzymian 8.31)


By powiedzieć Ci, że nie liczę Twoich grzechów (2 Koryntian 5;18-19)


Jezus umarł żebyśmy - Ty i ja - mogli zostać pojednani (2 Koryntian 5.18-19)


Jego śmierć była najwyższym wyrazem mojej miłości do Ciebie (1 Jana 4.10)


Oddałem wszystko co kochałem, by zdobyć Twoją miłość (Rzymian 8.31-32)


Jeśli przyjmiesz dar mojego syna Jezusa, przyjmiesz mnie samego (1 Jana 2.23)


I nic już nigdy nie oddzieli Cię od mojej miłości (Rzymian 8.38-39)


Przyjdź do mnie, a wyprawię największą ucztę, jaką niebo kiedykolwiek widziało (Łukasz 15.7)


Zawsze byłem Ojcem i zawsze Nim będę (Efezjan 3.14-15)


Ale czy Ty… "chcesz być moim dzieckiem?" (Jan 1.12-13)


Czekam na Ciebie (Łukasz 15.11-32)


Kocham Cię 💗, Twój Ojciec 😇

Bóg Wszechmogący 😇


Jeśli ten wpis był dla ciebie przydatny i znasz kogoś, komu też mógłby pomóc — prześlij mu ten post — na pewno będzie Ci za to wdzięczny 💗