Damian Jarczewski

czwartek, 19 sierpnia 2021

List Miłosny od Boga Ojca

List Miłosny od Boga Ojca 😇💗


Moje dziecko, Możesz mnie nie znać, ale Ja wiem o Tobie wszystko (Psalm 139.1)


Wiem, kiedy siedzisz i kiedy wstajesz (Psalm 139.2)


Znam wszystkie Twoje drogi (Psalm 139.3)


Nawet wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone (Mateusz 10.29-31)


Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz (Rodzaju 1.27)


We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś (Dzieje Apostolskie 17.28)


Bo jesteś moim potomstwem (Dzieje Apostolskie 17.28)


Znałem Cię zanim zostałeś poczęty (Jeremiasz 1.4-5)


Wybrałem Ciebie, gdy planowałem stworzenie (Efezjan 1.11-12)


Nie byłeś pomyłką (Psalm 139.15)


Wszystkie Twoje dni są zapisane w mojej księdze (Psalm 139.16)


Określiłem dokładny czas Twojego urodzenia i miejsce zamieszkania (Dzieje Apostolskie 17.26)


Jesteś cudownie stworzony (Psalm 139.14)


Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki (Psalm 139.13)


I byłem pomocny w dniu twoich narodzin (Psalm 71.6)


Jestem fałszywie przedstawiany przez tych, którzy mnie nie znają (Jan 8.41-44)


Nie jestem odległy i gniewny, jestem pełnią miłości (1 Jana 4.16)


I całym sercem pragnę Cię tą miłością obdarzyć (1 Jana 3.1)


Po prostu dlatego, że jesteś moim dzieckiem, a Ja - Twoim Ojcem (1 Jana 3.1)


Daję Ci więcej niż Twój ziemski ojciec mógłby Ci zapewnić (Mateusz 7.11)


Bo jestem Ojcem doskonałym (Mateusz 5.48)


Wszelkie dobro, jakie otrzymujesz, pochodzi z mojej ręki (Jakub 1.17)


Zaopatruję cię i zaspokajam wszystkie Twoje potrzeby (Mateusz 6,31-33)


Moim planem jest dać ci dobrą przyszłość (Jeremiasz 29,11)


Ponieważ kocham Cię miłością wieczną i nieskończoną (Jeremiasz 31.3)


Moich myśli o Tobie jest więcej niż ziaren piasku na brzegu morza... (Psalm 139.17-18)


I cieszę się Tobą, śpiewając z radości (Sofoniasz 3.17)


Nigdy nie przestanę czynić Ci dobra (Jeremiasz 32.40)


Gdyż jesteś moją drogocenną własnością (Wyjścia 19.5)


Z całego serca i z całej duszy chcę, byś mieszkał bezpiecznie (Jeremiasz 32.41)


I pokazać Ci rzeczy wielkie i wspaniałe (Jeremiasz 33.3)


Jeśli będziesz mnie szukał z całego serca, znajdziesz mnie (Powtórzonego Prawa 4.29)


Rozkoszuj się mną, a dam Ci to, czego pragnie Twoje serce (Psalm 37.4)


Bo to Ja daję Ci takie pragnienia (Filipian 2.13)


Jestem w stanie dać ci o wiele więcej, niż możesz sobie wyobrazić (Efezjan 3.20)


To we mnie znajdziesz największe wsparcie i zachętę (2 Tesaloniczan 2.16-17)


Jestem też Ojcem, który pociesza Cię we wszelkich twoich smutkach (2 Koryntian 1.3-4)


Kiedy jesteś załamany, jestem blisko Ciebie (Psalm 34.18)


Tak jak pasterz niosący owieczkę, trzymam Cię blisko mojego serca (Izajasz 40.11)


Pewnego dnia otrę wszystkie łzy z Twoich oczu (Objawienie 21.3-4)


I uwolnię od wszelkiego bólu, który znosiłeś na ziemi (Objawienie 21.3-4)


Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię dokładnie tak, jak kocham mojego syna, Jezusa (Jan 17.23)


Bo w Jezusie objawiłem moją miłość do Ciebie (Jan 17.26)


On jest wiernym odbiciem mnie samego (Hebrajczyków 1.3)


Przyszedł by udowodnić, że jestem z Tobą, nie przeciwko Tobie (Rzymian 8.31)


By powiedzieć Ci, że nie liczę Twoich grzechów (2 Koryntian 5;18-19)


Jezus umarł żebyśmy - Ty i ja - mogli zostać pojednani (2 Koryntian 5.18-19)


Jego śmierć była najwyższym wyrazem mojej miłości do Ciebie (1 Jana 4.10)


Oddałem wszystko co kochałem, by zdobyć Twoją miłość (Rzymian 8.31-32)


Jeśli przyjmiesz dar mojego syna Jezusa, przyjmiesz mnie samego (1 Jana 2.23)


I nic już nigdy nie oddzieli Cię od mojej miłości (Rzymian 8.38-39)


Przyjdź do mnie, a wyprawię największą ucztę, jaką niebo kiedykolwiek widziało (Łukasz 15.7)


Zawsze byłem Ojcem i zawsze Nim będę (Efezjan 3.14-15)


Ale czy Ty… "chcesz być moim dzieckiem?" (Jan 1.12-13)


Czekam na Ciebie (Łukasz 15.11-32)


Kocham Cię 💗, Twój Ojciec 😇

Bóg Wszechmogący 😇


Jeśli ten wpis był dla ciebie przydatny i znasz kogoś, komu też mógłby pomóc — prześlij mu ten post — na pewno będzie Ci za to wdzięczny 💗

sobota, 17 lipca 2021

Kontrakt Komunikacji Interpersonalnej w Relacjach

Kontrakt Komunikacji Interpersonalnej w Relacjach

Jak Sobie Radzić w Trudnych Relacjach

Komunikacja interpersonalna to naturalna potrzeba każdego człowieka i nieodzowna cześć życia społecznego.

Potrzebna jest nam do realizowania ważnych celów i zaspokajania naturalnych potrzeb różnego rodzaju.

Komunikacja interpersonalna jak wiesz może być czasami trudna i prowadzić do konfliktów oraz niepotrzebnych negatywnych emocji czy kłótni.

Zastanówmy się wobec tego, co możemy zrobić, aby ułatwić sobie wzajemną komunikację interpersonalną w relacjach przez tzw. kontrakt komunikacji interpersonalnej.

Kontrakt komunikacji interpersonalnej w relacjach to tzw. "reguły gry" w relacjach międzyludzkich np. rodzic-dziecko. mąż-żona, kolega-kolega lub innych relacjach interpersonalnych np. zawodowych: lider-podwładny.

Kontrakt komunikacji interpersonalnej polega na tym, że ustalamy w relacjach, z którymi obcujemy najczęściej, reguły komunikacji interpersonalnej, które będą obowiązywały i chroniły obydwie strony kontaktu interpersonalnego w prawie do bezpiecznego, swobodnego, wolnego i niezależnego wyrażania swojego zdania, opinii, przekonań, postaw, wierzeń i traktowania się ze wzajemną godnością i szacunkiem. 

Zawarty kontrakt komunikacji interpersonalnej w relacji będzie nas chronił przed zdenerwowaniem, gdy nie zgadza się z nami nasz rozmówca i w związku z tym np. podnoszeniem głosu, atakowaniem, agresją, histerią, przeklinaniem, wrogością lub przemocą emocjonalną czy psychiczną, prowokowaniem niechcianych tematów rozmowy, molestowaniem, szantażem, manipulanctwem, obrażaniem się, gniewem, złośliwością, naśmiewaniem się, poniżaniem, upokarzaniem (obniża nasze poczucie wartości i pewność siebie), obwinianiem, ubliżaniem, lekceważeniem i ignorowaniem naszych opinii, frustracją z powodu niekomfortowo przeprowadzanej rozmowy np. warunków otoczenia sytuacji, okoliczności czy obecności niepowołanych osób trzecich, które mogą krępować strony komunikacji interpersonalnej w relacji.

W kontrakcie komunikacji interpersonalnej zawieramy umowę taką, że gdy następują powyższe negatywne reakcje słowne, emocjonalne czy nawet fizyczne, stawiamy im granice, którą szanujemy i której przekroczyć nam wzajemnie nie wolno!

Mówimy wtedy, podczas komunikacji interpersonalnej np. kropka - koniec rozmowy, szanujmy się i nie ulegajmy agresji lub histerii, obrażaniu się czy gniewowi lub prowokowaniu krytycznych, wrażliwych tematów, na które druga osoba ma prawo nie chcieć rozmawiać! Następnie mówimy, że: albo będziemy spokojnie, racjonalnie rozmawiać w atmosferze spokoju i wzajemnego poszanowania godności osobistej dla wolności słowa czyjegoś zdania i potrzeb, na rzeczowe argumenty, albo wcale lub gdy będą do tego bardziej sprzyjające warunki.

Po takim komunikacie mamy prawo przerwać rozmowę i jej nie kontynuować wcale lub zaproponować drugiej stronie komunikacji interpersonalnej, która złamała "zasady gry" rozmowę w innym bezpiecznym emocjonalnie, dogodnym terminie, gdy negatywne emocje czy tzw. "kurz opadnie"!

Kontrakt komunikacji interpersonalnej w relacjach, pozwala nam bardziej się szanować i traktować z miłością, a nie pod wpływem negatywnych słów czy emocji, których potem możemy żałować i już tego się nie odwróci! Tylko w takim przypadku nie obrażamy się na drugą stronę komunikacji interpersonalnej i jak najszybciej przebaczamy, przynajmniej dla swojego dobrego zdrowia psychicznego - pamiętaj! Ale również dla szansy zachowania poprawnych, zdrowych relacji z drugą stroną komunikacji interpersonalnej. 

Jeśli druga strona notorycznie łamie zasady kontraktu interpersonalnego i nie stosuję się do nich, czyli postępuje notorycznie toksycznie, to mamy prawo unikać takich konfrontacji z drugą stroną kontaktu interpersonalnego, a w przypadkach skrajnych, nawet zerwać takie toksyczne relacje dla własnego dobra i zachowania zdrowia psychicznego - pamiętaj!

Psychologia Relacji Międzyludzkich - Psychologia Komunikacji Interpersonalnej

Copyright ⓒ ⓟ Damian Jarczewski 2021. Wszelkie prawa do tego artykułu zastrzeżone, powielanie i kopiowanie tego artykułu bez zgody autora zabronione! Natomiast zalecane polecanie tego linku innym internautom.

Jeśli ten wpis był dla ciebie przydatny i znasz kogoś, komu też mógłby pomóc — prześlij mu ten post — na pewno będzie Ci za to wdzięczny 💗