Damian Jarczewski

wtorek, 15 maja 2012

Słownik człowieka sukcesu

Słownik człowieka sukcesu

W artykule tym zawarłem słownictwo wartości i cech na jakich koncentrują się ludzie sukcesu:

Wiara, ufność, relacje, dobre intencje, śmiałość, odwaga, inspiracja - motywacja - inicjatywa - nauka - samokształcenie - wiedza i doświadczenie, pokora do wiedzy, intuicja, otwartość (otwarty umysł), możliwości (myślenie pozytywne w kategoriach możliwości, a nie ograniczeń), zdolność i umiejętność podejmowania rozsądnego ryzyka, plany, samodzielne wyznaczanie zadań i realizowanie ich, zarządzanie własnym czasem, potencjałem i zasobami, pewność siebie i wiara w to co się robi, wyzwania, szanse, cele, marzenia, pasja, wizja, kreatywność, pomysłowość, swoboda, komfort, działanie i myślenie z polotem i rozmachem, szukanie możliwości i sposobów, a nie powodów - czyli wymówek i pretekstów (alibi wykrętu), zaangażowanie, poświęcenie, wyrzeczenia - w sensie inwestycji w przyszłość: oddanie i poświęcenie czegoś teraz, żeby później otrzymać więcej, wytrwałość, determinacja, samodyscyplina, systematyczność, zdecydowanie, strategia, konkretyzm, dynamizm, kompetencje, afiliacja, pozytywna energia, równowaga emocjonalna, cierpliwość, łagodność charakteru - dawanie innym poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego, przyjaźń, lojalność, zaufanie, uczciwość, przestrzeganie zasad etycznych, prawa i wartości, szczerość, prawda, sprawiedliwość, odpowiedzialność, mocne argumenty, racjonalizm, innowacja, dobry słuchacz i mówca, elokwentny i elastyczny, megawiarygodność, jedność, partnerstwo, współpraca, praca zespołowa, wzrost, rozwój, bycie liderem - szczere zainteresowanie drugim człowiekiem - wspieranie - pokrzepianie - motywowanie i inspirowanie - przemawianie do serc i umysłów ludzi - umiejętność postępowania  z innymi, pokora do ludzi, entuzjazm, spokój wewnętrzny, panowanie nad emocjami, harmonia, wdzięczność, radość, szacunek do siebie i innych, pewność siebie i postawa, spójność osobowości (to co wewnątrz to na zewnątrz), samokontrola i opanowanie emocji, samodoskonalenie, samorozwój, znajomość siebie - swojej osobowości: temperamentu, swoich potencjałów i deficytów czyli możliwości i ograniczeń oraz mocnych i słabych stron charakteru, umiejętności, talentów i predyspozycji - rodzajów inteligencji... radość i przyjemność czerpana z pracy, którą się lubi, samorealizacja - zwycięstwo - sukces - hojność.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wszystkie komentarze są moderowane przed ich zamieszczeniem, aby uniknąć niechcianego spamu! Liczę na Twoje rzeczowe i kreatywne komentarze i pozdrawiam Ciebie serdecznie, dziękując jednocześnie za Twój wpis!:)