Damian Jarczewski

wtorek, 18 sierpnia 2015

Terapeutyczne Działanie Muzyki Chrześcijańskiej CCM

Terapeutyczne Działanie Muzyki Chrześcijańskiej CCM

  Co to jest Muzyka CCM ?


Muzyka CCM czyli Contemporary Christian Music, jest to bodaj najbardziej ekspansywny kierunek muzyki religijnej.

Świadczą o tym nie tylko milionowe nakłady płyt, lecz także tysiące radiostacji w Ameryce, Europie i Kanadzie, które każdego dnia lansują nowe przeboje muzyki ccm.

W Europie najpopularniejszym przykładem takich stacji, które można z powodzeniem słuchać przez Internet za pomocą np. bezpłatnego programu www.screamer-radio.com lub przez smartfona są:Dla promocji muzyki CCM założono liczne magazyny i czasopisma (w Polsce np. Magazyn RUAH), a wiele pism wprowadziło stałe kolumny poświęcone temu rodzajowi muzyki.

Co ciekawe notowania list przebojów CCM, zamieszczane są także w prestiżowym "Billboard" oraz "Cashbox".

W Polsce natomiast jest popularna radiowa lista przebojów - www.muzycznedary.pl transmitowana przez wiele radiostacji.

Muzyka CCM jest więc komercyjną muzyką religijną ściśle związaną ze światowym show businessem, angażując olbrzymi przemysł rozrywkowy zajmujący się wydawaniem płyt, organizacją koncertów i festiwali (również wiele możesz znaleźć w Polsce), a także niezwykle rozległą akcją promocyjną tej sztuki.

Artyści CCM w przeciwieństwie do artystów pop, nie lansują się jako gwiazdy pop kultury, w których wizerunku i marce jest obecny kult jednostki.

Jak wiemy tzw. gwiazdy pop kultury, starają się czasami za wszelką cenę, nawet czasem cenę skandalu, dla pieniędzy i sławy zaistnieć w mediach w atrakcyjny, światowy sposób manifestując swoją osobistą markę i skupiać wokół swojej marki publiczność czyli fanów, zakładając nawet fan kluby.

W nurcie CCM najważniejszy nie jest artysta, ale sam Bóg i przekaz od Niego przejawiający się tutaj jako twórca nut i tekstów piosenek w natchnionych sercach i umysłach ludzi pod postacią Ducha Świętego, który namaszcza artystów łaską i swoimi darami do tworzenia chrześcijańskich nut i tekstów.

W tym przypadku artyści są tutaj narzędziami i sługami Boga, którymi Bóg się posługuje aby przekazać swoje słowo do ludzkich serc i umysłów, a nie idolami pop kultury.

Wywyższa się tutaj Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego z Jego darami i przekazem miłości, pokoju, jedności, radości, rozumu, mądrości i czystości.

Muzyka CCM spełnia również rolę przybliżania nas do Boga, Jego słowa, podtrzymywania żywej relacji i społeczności z Bogiem - podobnie jak modlitwa.

Daje duchową, intymną przestrzeń do kontaktu i przebywania z Bogiem pod natchnieniem Jego Ducha - który również w ten sposób przez kulturę i sztukę chce do nas przemawiać.


W końcu jest ważnym czynnikiem rozwoju duchowego i osobistego!

Pogłębia i rozwija osobistą, intymną relację i więź z Bogiem poprzez obcowanie z Jego kulturą Ducha.

 

Muzykoterapia przez CCM


Muzyka CCM ma udowodnioną wartość terapeutyczną i misję ewangeliczną.

Muzyka CCM może zastąpić seans psychoterapii przynosząc ulgę i przywracając równowagę psychiczną. 

Utwory CCM pomagają człowiekowi ukoić rozchwiany przez codzienne troski układ nerwowy, leczą psychikę wcale nie gorzej niż tabletki i to bez skutków ubocznych!

Naukowcy twierdzą, że dźwięki o określonej częstotliwości są w stanie niszczyć czynniki chorobotwórcze, rozluźniać mięśnie i leczyć depresję.

Muzyka CCM może wywoływać pozytywne odczucia, uszczęśliwiać, uspokajać, a nawet pomóc w odkrywaniu nowych aspektów życia i świata, swojej własnej osobowości, a także sensu egzystencji, czyli zdziałać o wiele więcej niż tylko leczyć!

Kiedy odkrywasz na nowo sens życia, nasza dusza i ciało nabierają rozpędu. Oznacza to, że wykraczasz poza „zwykłe” wyleczenie choroby, mimo że samo wyzdrowienie jest już czymś wspaniałym.


Idea leczniczej muzyki zrodziła się na długo przed powstaniem współczesnej cywilizacji. 

W biblijnym Starym Testamencie czytamy o tym, że Dawid wyleczył izraelskiego króla Saula z depresji przy pomocy gry na instrumencie strunowym:

Młody pasterz Dawid zostaje wezwany do cierpiącego, przykutego do łoża króla Saula: „Wezwano Dawida do króla Saula, aby złagodzić jego cierpienie, gdyż Duch Boży opuścił Saula, a zły duch napełniał go lękiem… Dawid, aby ulżyć cierpieniom króla, sięgnął po cytrę i zaczął grać. Saul poczuł ulgę, a zły duch oddalił się od niego.”

Lekarze ze starożytnego Egiptu radzili cierpiącym na bezsenność słuchać śpiewu chóru. Koryfeusze świata antycznego tacy jak Pitagoras, Arystoteles i Platon twierdzili, że muzyka określa porządek i równowagę w całym wszechświecie, a przede wszystkim przywraca harmonię ciału fizycznemu.

Słynny arabski filozof Awicenna 1000 lat temu przy pomocy muzyki leczył choroby nerwowe i psychiczne.

Kastrat Farinelli wyleczył swoim śpiewem z depresji nerwowej króla Filipa V Hiszpańskiego. Żadne lekarstwo nie pomagało złagodzić obezwładniającej melancholii, która nie pozwalała królowi wypełniać jego obowiązków. Kiedy Farinelli wystąpił dla niego po raz pierwszy, król zaczął odzyskiwać chęć życia i zażyczył sobie, żeby śpiewał dla niego każdego dnia. W ten sposób Filip V Hiszpański stopniowo odzyskiwał zdrowie.

Egipcjanie dbali o harmonię ciała za pomocą muzyki. Wiedzieli, że piękno sztuki przyczynia się do przywrócenia choremu jego własnego piękna, będącego dowodem odnalezionej harmonii. Chorobę postrzegano jako brak równowagi, który można wyleczyć za pomocą muzyki.

Grecy uczyli się muzyki na równi z medycyną. Grecki filozof i matematyk Pitagoras stworzył na bazie dźwięków kompleksową metodę, którą nazwał „oczyszczaniem”, służącą do leczenia chorych. W tym celu wynalazł leki, których zadaniem było zapobiegać chorobom duszy i ciała oraz je leczyć.

Pitagoras komponował muzykę mającą przywrócić równowagę duszy. Filozof łaciński Jamblich pisze w „Żywocie Pitagorasa”: Z wykorzystaniem samych dźwięków, bez użycia słów Pitagoras leczył porywy duszy i niektóre choroby.

Chińczycy i Hindusi również znajdują potwierdzenie leczniczych właściwości muzyki.
 

Wielcy rosyjscy uczeni: Seczenow, Botkin i Pawłow donosili o niezwykłej zdolności wywoływania przez melodyjne dźwięki przyjemnych emocji, zwiększania aktywności kory mózgu, poprawy przemiany materii, stymulowania czynności oddechowej i krążenia krwi. 

W swych dziełach pisali, że w stanie stresu w mózgu pojawiają się zaburzone rytmy naruszające właściwy tok myśli i uczuć.

Każdy człowiek jest w stanie przypomnieć sobie chwilę, w której ulubiona melodia poprawiała mu nastrój, kiedy zaczynało boleć serce, a pod wpływem muzyki uspokajało się i podwyższone ciśnienie wracało do normy.

Wybieranie właściwej muzyki i słuchanie jej w odpowiednich warunkach pozwala leczyć wiele problemów zdrowotnych, wieść spokojniejsze życie, mieć więcej energii i bardziej pozytywne nastawienie wobec ludzi wokół, podejmować właściwe decyzje, a nawet wspomagać inteligencję!

Muzykoterapia wywiera pozytywny wpływ na psychikę, zmniejsza depresję, lęk, poprawia samoocenę. 

Muzykoterapia pomaga osobom cierpiącym na bezsenność.

Muzykoterapia stosowana jest w leczeniu nerwic (zapobiega atakom paniki), zaburzeń psychosomatycznych i schorzeń psychicznych. 

Dodatkowo, leczenie muzyką może uzupełniać fizjoterapię, kinezyterapię i rekreację.

Muzykoterapia jako jedna z form oddziaływania psychoterapeutycznego i fizjoterapeutycznego wzbudza w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie wśród lekarzy, psychologów i psychoterapeutów.


Lecznicze właściwości muzyki są znane od bardzo dawna, zwłaszcza w odniesieniu do chorób nerwowych i psychicznych.

Jednak dopiero w XX wieku medycyna, a zwłaszcza psychiatria, zajęła się badaniami nad leczniczymi właściwościami muzyki.

Badania potwierdzają, że muzykoterapia pozwala:

1) leczyć niektóre zaburzenia psychiczne. Niektóre rodzaje muzyki łagodzą ataki paniki, bezsenność, depresję, autyzm, schizofrenię oraz poprawiają nastrój

2) leczyć problemy natury fizycznej. Niektóre rodzaje muzyki są w stanie poprawić jakość życia osób cierpiących na chorobę Parkinsona, łagodzić ból, zwiększyć wydolność fizyczną, hamować pooperacyjne nudności i wymioty, złagodzić objawy stwardnienia rozsianego, poprawić stan osób cierpiących na choroby serca i mukowiscydozę


Ponieważ początkowa muzykoterapia dała bardzo dobre wyniki, dość szybko zastosowano muzykę w lecznictwie. 

W tym kontekście muzyka z nurtu CCM ma właśnie właściwości terapeutyczne, dając mocne wsparcie duchowe i terapeutyczne, lecząc serce i umysł.

Może przemieniać serca, kształtować wrażliwość i odmieniać życie.

Wprowadza spokój, uspokaja i koi nerwy oraz sprzyja przyjaznym stosunkom międzyludzkim.

W cudowny sposób wpływa pozytywnie na ludzkiego ducha i umysł, dając w efekcie wzmocnienie duchowe i psychologiczne, podobnie jak modlitwa!

Przywraca go do harmonii, jedności i komunii z żywym Bogiem - Jezusem Chrystusem. 


Przywracając w efekcie zdrowie duchowe, psychiczne, społeczne, finansowe, a nawet fizyczne, bo nasz umysł jest połączony z limfocytami - komórkami układu odpornościowego.

Co jest też ciekawostką, traktuje finanse jako dar dla człowieka i środek do realizacji dobrych celów, a nie tylko traktując pieniądze jako cel sam w sobie, dla próżnego bogactwa i ludzkiej chwały, pychy i chciwości z powodu bałwochwalstwa czyli umiłowania pieniędzy.

Muzyka CCM przede wszystkim uspokaja skołatane serca i umysły, koi rozchwiane emocje, umacnia, wspiera, pokrzepia ducha i umysł człowieka, podtrzymuje na duchu i inspiruje, dając odpocznienie dla ludzkiego ducha i psychiki, w tym zagonionym świecie czy tzw. wyścigu szczurów.

Daje zrozumienie duchowych praw, reguł, łaski i darów Bożych oraz wytchnienie duchowe.

Zmusza do refleksji i zadumy nad sobą, swoim życiem, ludzką egzystencją, wartościami, ideami oraz Bogiem, który jest tutaj w centrum!

W Muzyce CCM znamienna jest przede wszystkim warstwa literacka: teksty, które tym się różnią od słów przebojów innego rodzaju, że mówią o Bogu, religii, nadziei, pojednaniu, sumieniu, pokorze...

Słowem upowszechniają one wartości właściwe tradycji i etyce religijnej.

Muzyka CCM ubogaca i uwrażliwia słuchacza na wartości wyższe, które tak bardzo są nam potrzebne w dzisiejszym zabieganym i skomercjalizowanym świecie, trudnych warunkach społecznych, ekonomicznych i politycznych!

Gdzie walka z nieczystymi duchami w okręgach niebieskich idzie o najwyższe dobro dla ludzi, czyli o pokój i jedność oraz miłość wzajemną między ludźmi w różnych grupach społecznych i kulturowych.

Poczynając od rodziny, a kończąc na miastach i Państwach, które powinny uznawać również Boże Królestwo i Jego panowanie nad człowiekiem, jako najwyższy autorytet i wzór, a nie tylko polityczne, niedoskonałe, bo ludzkie!

Piosenki CCM Zawierają zawsze aktualne, wartościowe i ponadczasowe treści - które nigdy nie stracą na atrakcyjności, bo są związane z ludzkim życiem, ludzkimi trudami i problemami, wartościami, ideami, emocjami, uczuciami, radościami oraz pełną pokoju, miłości i radości relacją z żywym Bogiem!

Piosenki CCM są jak evergreeny czyli standardy muzyczne - zawsze aktualne ze względu na swój ponadczasowy i ponadpokoleniowy przekaz!

Muzyka CCM zachwyca dźwiękami i tekstami na najwyższym artystycznym poziomie!

Dostraja serce i umysł człowieka do pięknej i błogiej harmonii swoich dźwięków i tekstów.

Artyści CCM na całym niemal świecie grają na chwałę Pana i dobra oraz zdrowia ludzkości!


Muzyka CCM podnosi i podtrzymuje na duchu strapionego człowieka, pozwala łatwiej znosić trudy życia!

Zachęca do czynienia dobra, a budzi niechęć do zła! Czyni ludzi szczęśliwszymi i lepszymi!

Daje zdrowie, radość, optymizm i poczucie młodości.

Dając nam stan pokoju duszy, orzeźwienia duchowego, błogostanu, radości i szczęścia, jakie tylko może dać nam sam Bóg uprawiając naszą duszę i umysły poprzez swoich uczniów - umuzykalnione i natchnione Bożym Duchem dzieci.

Muzyka CCM wywołuje głębokie przeżycia i zachęca do pielęgnowania ideałów,

wzbogaca i pogłębia człowieka.

Kto słucha muzyki CCM, żyje w harmonii swojego wnętrza, dostrajając się do harmonii Bożej, pokoju Ducha Bożego, jedności z Bogiem oraz radości i przyjemności z przeżywania wyższych wartości, emocji i ucz chrześcijańskich!

Ponieważ muzyka CCM oddziałuje głównie na emocjonalną sferę osobowości człowieka, stąd jej wpływ jest kojący czy wręcz leczniczy.

Jak podaje Biblia:

"A kiedy zły duch napadał na Saula, brał Dawid cytrę i grał. Wtedy Saul stawał się spokojniejszy, czuł się lepiej, a zły duch odstępował od niego" (1Sm 16,23).

źniejsi autorzy o muzyce piszą następująco:

"Muzyka jest lekarstwem umysłu" (szkocki poeta religijny 1748-1875).

"O słodki i leczący balsamie na zmartwienia" (Horacy Quintus, poeta łaciński, I w. przed Chr.).

"Muzyka jest najlepszym lekarstwem zatroskanego umysłu, muzyka niweczy wiele zła" (Walter Haddon 1516-1572, pisarz łaciński - De musica). 


Więcej o terapeutycznym wpływie muzyki chrześcijańskiej ccm przeczytasz poniżej:

    Brak komentarzy:

    Prześlij komentarz

    Wszystkie komentarze są moderowane przed ich zamieszczeniem, aby uniknąć niechcianego spamu! Liczę na Twoje rzeczowe i kreatywne komentarze i pozdrawiam Ciebie serdecznie, dziękując jednocześnie za Twój wpis!:)