Damian Jarczewski

czwartek, 5 sierpnia 2010

Psychologia Szczęścia i Sukcesu

Psychologia Szczęścia i Sukcesu


"Szczęście to podstawowy obowiązek każdego człowieka" - Sokrates

Życie jest za krótkie, żeby się nim nie cieszyć, dlatego niech życie osobiste i rodzinne, praca, relacje, czas wolny, sprawiają Ci przyjemność i radość.

Według doktora Johna A. Schindlera szczęście to "stan umysłu, w którym myślimy o rzeczach przyjemnych przez większość czasu".

Szczęście jest naturalnym stanem naszego umysłu i ciała. Myślimy lepiej, działamy lepiej, mamy lepsze samopoczucie i jesteśmy zdrowsi, gdy czujemy się szczęśliwi. Nawet nasze narządy zmysłów i wszystkie organy wewnętrzne funkcjonują lepiej, gdy jesteśmy szczęśliwi! - To udowodniła medycyna psychosomatyczna. Nawet samo słowo "choroba" oznacza stan nieszczęścia.

Motywacją napędzającą każde z naszych zachowań jest najważniejsze z pragnień - pragnienie szczęścia, naturalnego, zdrowego stanu naszego umysłu! 

Szczęście jest czymś czysto wewnętrznym - twierdzi psycholog Matthew N. Chappel, - Nie przychodzi z zewnątrz, lecz bierze się z idei, myśli  i postaw, które człowiek może zbudować i rozwinąć w każdym otoczeniu, w jakim się znajdzie".

Każdy z nas na pewnym etapie swojego życia przeżywa kryzys poczucia szczęścia: ból istnienia, pustkę wewnętrzną, kryzys sensu swojego życia i swojej egzystencji - tego co robi w życiu, w co wierzy... lub z kim dzieli swoje życie i związane z tym rozterki czy frustracje... 

Proponuję zadaj sobie pytania:
 1. Co powoduje, że jesteś szczęśliwy?
 2. Czy w ogóle jesteś szczęśliwy? 
 3. Jak się czujesz w życiu - duchowo, psychicznie, fizycznie, społecznie (w relacjach) i finansowo?
 4. W co wierzysz i jakie masz przekonania, sposób myślenia, poglądy?
 5. Jakie masz wartości i cele?
 6. Czy jesteś zadowolony z siebie samego, ze swojego zdrowia, ze swoich osiągnięć, ze swoich związków (partner, rodzina i przyjaciele), ze swojego bezpieczeństwa, ze swojej pracy, ze swojego dochodu, ze swojego otoczenia - domu, ze swoich rozrywek (zabawa i rekreacja), ze swojego rozwoju - osobistego i duchowego?
 7. Czy Twój stosunek i nastawienie do wszystkich ludzi, szkoły czy pracy i rzeczy z Twojego otoczenia sprawia, że czujesz się szczęśliwy? A może warto je zmienić, żeby w końcu poczuć w sercu i umyśle po prostu szczęście?
 8. A może, co byś chciał tak naprawdę robić w życiu i z kim je przeżyć?
Żeby być szczęśliwym i osiągnąć sukces potrzeba zmienić swoje działanie! Bo jak mawiał filozof:

"Robienie tego samego i oczekiwanie innych rezultatów jest szaleństwem".

Aby móc zmienić nasze codzienne działanie, potrzebujemy zmienić świadomie nasz wybory i celowe zachowania, wdrożyć nowe nawyki i samodyscyplinę. 

Wtedy okaże się, że możemy "manipulować" w ten sposób swoimi rezultatami, osiągnięciami i sukcesami.

Możesz więc wypełnić swe życie tym, czym chcesz, napełniając je świadomymi działaniami własnego wyboru!

W 80% nasz sukces zależy od naszej inteligencji emocjonalnej, tego jak postrzegamy siebie i jak radzimy sobie w relacjach z innymi!

Inteligencję emocjonalną możemy rozwijać!

Tak więc, jest wiele rzeczy do zrobienia w naszym życiu!

Ale pierwsza to zadać sobie pytanie i odpowiedzieć na nie: Kim chcesz być, co robić i do czego dojść... w życiu!

Człowiek jest szczęśliwy, albo doznaje stanu i uczucia szczęścia wtedy, gdy jego świat wewnętrzny, jego skryte czy najskrytsze marzenia i pragnienia, jego lepszy świat (świat marzeń - świat idealny) realizuje się w rzeczywistości - współgra harmonicznie ze światem zewnętrznym, który go otacza.

Dobra wiadomość jest taka, że masz na to wpływ! Aby rzeczywistość, która Cię otacza była zgodna z tym, kim jesteś czy chcesz być!

To czy będziesz szczęśliwy, czy jesteś szczęśliwy oczywiście zależy tylko od  Ciebie, od duchowego - wewnętrznego poznania siebie, swojej indywidualnej osobowości i charakteru, swoich predyspozycji - potencjałów oraz deficytów, talentów i możliwości, Twojej wiary w siebie i wreszcie od Twoich wyborów i decyzji dokonywanych w świecie zewnętrznym - rzeczywistym każdego dnia.

Zgodnie, z którymi to wyborami zaspokoisz swoje indywidualne pragnienia, osobiste i zawodowe.

Realizacja tych pragnień wiążę się z konsekwencjami danych wyborów, przejęciem autonomicznej kontroli i odpowiedzialności za własne życie, a także może wiązać się z bilansem korzyści i strat, momentami pięknymi i radosnymi, ale także i trudnymi, zresztą jak w każdym życiu... po to, aby później cieszyć się ze swojego sukcesu np. samorealizacji osobistej i zawodowej, bardziej docenić to co się osiągnęło i być pokornym w stosunku do tego.

Gdy ustalasz sobie cel w życiu, musisz wiedzieć czego tak naprawdę w duchu pragniesz i chcesz od życia. Musisz być zdecydowanym i podjąć w końcu jakąś decyzję i być konsekwentnym w jej wykonywaniu, aby Twoje życie nabrało sensu.

Każdy z nas ma bowiem w nim odegrać jakąś ważną rolę do której jest powołany i ma potrzebne do tego celu dary, predyspozycje, talenty i możliwości, które należy w sobie odkryć czy dostrzec i dla osobistego oraz ogólnego społecznego dobra wykorzystać.

W życiu każdego z nas jest wiele możliwości wyborów pójścia przez życie daną drogą... Każda droga wiąże się z pewnymi konsekwencjami... ma wpływ na nas i wiąże się z osobistym przeżywaniem każdej chwili na drodze do celu.

Na drodze do naszego celu możemy wybrać różne z dróg...

Przed podjęciem tej poważnej decyzji, która może zmienić całe Twoje życie czasami nawet o 180 stopni i zaważyć czy wygrasz życie w tym biegu i wszystko co cenne i z nim związane: szczęście, radość, pokój serca i umysłu, wartości, idee, mądrość, miłość, piękno, dobro, prawdę, uczciwość, wolność etc.

Proponuję zastanów się:
 1. Czy jeśli coś zmienisz w swoim życiu, będziesz po prostu szczęśliwym człowiekiem? Czy będziesz odczuwał radość życia i cieszenie się dzięki temu z każdej jego chwili, przeżytej tak jak chcesz i pragniesz, a nie jak chce ktoś inny np. na siłę Cię uszczęśliwić... 
 2. Czy będziesz czuł przyjemność, satysfakcję, zadowolenie, spełnienie i samorealizację?
 3. Czy tego naprawdę w duchu pragniesz? 
 4. Czy jest to Twoja osobista i autonomiczna, samodzielna i odpowiedzialna decyzja, wolna od niezgodnych z nią wpływów np. rodziny, nauczycieli czy grupy rówieśniczej, w której się wychowujesz np. szkoły czy kolegów z pracy?
 5. Czy jesteś zdolny do poświecenia się jej z pasją i bez reszty? 
 6. Czy widzisz się w tym, czujesz to coś i chciałbyś to robić i osiągnąć swój wymarzony cel? 
 7. Czy jest to dobre dla Ciebie oraz nie będzie krzywdziło innych? 
 8. Czy jesteś świadomy swojej indywidualnej i niepowtarzalnej osobowości z jej wszystkimi cechami i znasz swoje możliwości i ograniczenia, zdolności, talenty, umiejętności, predyspozycje i masz wiedzę oraz doświadczenie życiowe, które to wszystkie możesz wykorzystać w drodze do adekwatnego dla Ciebie celu zgodnego i spójnego z Twoim wnętrzem - sercem i umysłem, odkrytym talentem i powołaniem...
Motto dla Ciebie:

"Ludzie z natury nastawieni na cel, funkcjonują naturalnie i normalnie, gdy dążą do pozytywnych i pożądanych celów. Szczęście jest przejawem normalnego, naturalnego funkcjonowania. Ludzie dążący do celu zazwyczaj czują się dosyć szczęśliwi, niezależnie od okoliczności." - na podst. "Psychocybernetyka" - Doktor Maxwell Maltz.

"Ludzi wytrąca z równowagi nie to, co się zdarza, lecz ich własne opinie na temat tego, co się zdarza." - Epiktet

"Jeśli chcesz być naprawdę szczęśliwym i poznać istotę szczęścia zacznij od uporządkowania swojego serca i umysłu..."

"Chłoń i absorbuj do swojego serca, to co jest dla Ciebie miłe i dobre oraz utrzymuj to w swoim sercu i umyśle!"

"Człowiek jest w stanie osiągnąć wszystko co jest w stanie sobie wyobrazić i uwierzyć w to naprawdę, nie zapominając oczywiście o działaniu..."

Rozwój osobisty na drodze do sukcesu:

Czynnik ludzki najważniejszy w każdym biznesie oraz życiu i powodzeniu osobistym.

Pamiętaj za darmo nic nie ma i żeby coś wartościowego osiągnąć trzeba jak wiesz włożyć w to T R U D - tylko byle jakość nie wymaga pracy, wysiłku, zaangażowania, wytrwałości i poświęcenia, czyli wartości i zasad ogólnie znanych, respektowanych i akceptowanych przez ludzi sukcesu, dzięki którym każdy z nas może osiągnąć również swój osobisty i zawodowy sukces, zadowolenie, samorealizację, spełnienie się w jakiejś dziedzinie, rozwój i szczęście!:)

Wzór Sukcesu: Pasja + Wizja + Działanie = Sukces

Ważne jest co robisz i dlaczego oraz po co to robisz, ale jeszcze ważniejsze jest z kim to robisz i jak to robisz... sama walka o sukces - smak walki i sposób "podróżowania" do celu. 

Jeśli walczymy, rozwijamy się przy tym, pomagamy innym i sobie, czyli realizujemy wartościowe cele i idee - to daje nam prawdziwą satysfakcję i szczęście, a nie tylko same cele, które w różnych etapach osiągamy. 

Cel jest nam tylko głównie potrzebny do ustalenia, kierunku w jakim mamy podążać.

Ważne jest tutaj odnaleźć w sobie siłę, siłę duchową - wolę walki i zwyciężania oraz właściwą, dobrą motywację i intencje tego co robimy.

Cierpienie i trud to naturalny i nieodłączny element powodujący wzrost i rozwój - zmianę na lepsze i zwiększenie samoświadomości człowieka - jego bytu i możliwości.

Bieda i ubóstwo materialne spowodowane jest niczym innym jak biedą i ubóstwem duchowym i ograniczającymi, negatywnymi i destruktywnymi czy fałszywymi przekonaniami, naśladowanymi i powielanymi przez pokolenia złymi wzorcami i schematami myślenia i postępowania, niską samoświadomością i niechęcią do samorozwoju oraz wyuczoną bezradnością społeczną, a także złym przykładem społecznym i "edukacją i pedagogiką" społeczną środowisk patologicznych... niektórych rodzin  i grup społecznych... np. koleżeńskich czy zawodowych. 

Także powodem jest niezrozumienie siebie i innych, trwanie w błędnych ideologiach i indoktrynujących systemach edukacyjnych,  religijnych, politycznych, społecznych, kulturowych czy ekonomicznych - błędy intelektualne, czyli nieprawdziwe, nierealne przekonania i interpretacje faktów i rzeczywistości... przyjmowane za prawdę... - nieumiejętność odróżnienia rzeczywistości od iluzji...

Walka z ubóstwem nie powinna polegać tylko na dawaniu darowizny "ryby" i dobroczynności materialnej, ale na dawaniu wsparcia psychicznego i duchowego, inspiracji, motywacji, przekazaniu wiedzy i doświadczenia, a więc kształtowaniu świadomości i nowej mentalności. 

Pokazaniu możliwości osiągnięcia rożnych wymarzonych i wartościowych celów i zachęceniu do działania - daniu "wędki" a nie "ryby" i uczeniu w ten sposób samodzielności,  niezależności, przystosowania do życia społecznego i odpowiedzialności za swoje życie i swój los, którego sami jesteśmy twórcami zależnie od naszych wyborów, decyzji, wiedzy, doświadczenia, umiejętności i dostrzeganiu w naszym codziennym życiu wielu ciekawych, atrakcyjnych i wartościowych możliwości, szans i wyzwań. 

W ten sposób odnalezieniu się w różnych sytuacjach sprzyjających nam, bądź nie...

Problem z ubóstwem tkwi w tym, że nie każdy jest świadomy, że ma faktyczny wpływ na swój los i życie, lub nie każdy chce, albo ma na tyle siły duchowej  i samozaparcia, żeby coś zmienić w swoim życiu na lepsze, ponieść koszt trudu i przeciwstawić się dotychczasowemu biednemu stylowi życia w ubóstwie...

Aby poradzić sobie należy odkryć w sobie wewnętrzną prawdziwą duchową siłę i moc, która zmieni wszystko na lepsze. 

Potrzeba uwierzyć w siebie i przede wszystkim odkryć swoje wewnętrzne możliwości, talenty i predyspozycje, które każdy z nas posiada, które są nam dane od zawsze - od dziecka, z którymi się rodzimy i które możemy kształcić w sobie przez całe życie. 

Należy odkryć je i wykorzystać możliwości zewnętrzne, które istnieją w życiu czyli dopasować możliwości wewnętrzne do możliwości zewnętrznych, wykorzystując przychylny nam właściwy czas, miejsce i nasze chęci. 

Należy być przy tym zdecydowanym, konkretnym, pewnym, wiedzieć czego się chce i oczekuje od siebie i od życia i konsekwentnie do tego dążyć i działać.

Poszukaj sobie celu, który będziesz realizować.

Który będzie Cię inspirował i motywował do życia. Nie czekaj aż coś negatywnego w Twoim życiu się skończy. Takie czekanie prowadzi do apatii, utraty chęci do życia i wyuczonej nieudolności. Jeśli chcesz żyć w lepszej rzeczywistości to sobie ją stwórz, nikt za Ciebie tego nie zrobi.

Musimy jako ludzie przejąć kontrolę nad naszym życiem i nie pozwolić innym podejmować decyzji za nas. Jeśli nie wybierasz i nie podejmujesz decyzji to ktoś zrobi to za Ciebie i zapewniam Cię, że nie będzie to dla Twojego dobra. To my musimy być zmianą, którą chcemy zobaczyć w świecie. Żeby to zrealizować musimy dorosnąć. Wolność to odpowiedzialność. Społeczeństwo ludzi zachowujących się jak dzieci we mgle nigdy nie będzie wolne. Dopóki oczekujesz, że ktoś powie Ci co jest dla Ciebie najlepsze i jeszcze pokaże jak to zrealizować to niczego nie zmienisz. Dopóki nie wiesz, czego chcesz inni będą decydować za Ciebie.

Określ się.

Zadaj sobie pytania: jak ma wyglądać moje życie? czego tak naprawdę chcę? jakie są moje wartości, które chcę realizować? Ustal swoją filozofię życia. Jeśli tego nie zrobisz będziesz tylko dryfował i robił to, co robią inni. Jeśli obecnie masz depresję to znaczy, że nie podejmujesz własnych decyzji i że inni decydują za Ciebie. Depresja nie jest chorobą, jest sygnałem, że coś w życiu nie funkcjonuje, i zamiast łykać psychotropy należało by się zastanowić co powinieneś robić.

Zaufaj swojej intuicji.

Jeśli wydaje Ci się, że coś jest nie tak, to tak właśnie jest. Jeśli intuicja ostrzega Cię, żebyś czegoś nie robił, to tego nie rób i po prostu odejdź. Nie racjonalizuj. Zaufaj swoim uczuciom i emocjom. One są potężnym narzędziem ochrony w świecie, w którym trudno jest polegać na umyśle.

Jeśli masz do czynienia z sytuacją wywołującą dyskomfort, zapytaj siebie co naprawdę czujesz i co ma ci to zasygnalizować.

Trenuj asertywność.

Kiedy ktoś zmusza Cię do robienia czegoś, co wywołuje dyskomfort po prostu tego nie rób.

Znajdź sposób, żeby uprzejmie odmówić. Ktoś namawia Cię do czegoś czego nie chcesz zrobić? Powiedz dziękuję, że o mnie myślisz, ale nie skorzystam.

Nie wdawaj się w dyskusję. Jeśli nie będziesz zainteresowany udziałem w dyskusji manipulant odpuści.

Unikaj postawy : “A co ja mogę zrobić? To i tak niczego nie zmieni. “

Manipulanci chcą, żebyś tak myślał. To jest trik, który działa jak zaklęcie, ale to zaklęcie łatwo można złamać.

Ty decydujesz. Możesz odzyskać swoją świadomość i władzę nad swoim życiem. Wyobraź sobie w jakim świecie chciałbyś żyć i go sobie stwórz. Użyj wyobraźni i kreacji. Wyjdź ze strefy komfortu. Pokonaj swoje ograniczenia i się w końcu odważ. To nie siły zewnętrzne kontrolują Twoje życie. To Ty pozwalasz im się kontrolować. Jeśli brak Ci odwagi i kręgosłupa to jesteś tylko pożytecznym idiotą, który wcześniej czy później zacznie wykonywać rozkazy manipulanta czy systemu, nawet jeśli się z nimi nie zgadza.

Zaufaj sobie.

Naucz się szukać informacji i je interpretować. Myśl samodzielnie. Wyznacz granice. Odzyskaj swoją siłę i pewność. Bądź gotowy podjąć ryzyko. Życie to ryzyko. Historia nie jest jeszcze napisana i nic nie jest przesądzone. Historia pisana jest teraz.

Motto dla Ciebie:

Zwycięzcy i ludzie sukcesu popełniają najwięcej błędów - to jest ich naturalna droga rozwoju, uczenia się i podróży do celu - smaku walki, jaką jest realizacja ideałów i progresywne osiąganie wartościowych celów.

Każda nieudana próba przybliża człowieka do sukcesu! Inteligentny człowiek na jej podstawie wyciąga wnioski i uczy się w ten sposób przez doświadczenie. To doprowadza go w końcu do upragnionego celu i sukcesu! Natomiast nic nie robienie, pogrąża człowieka w rozterkach, apatii, depresji, wewnętrznej pustce, braku sensu i celu życia i ściągą duszę i umysł na manowce...!

Doświadczenie to nazwa jaką ludzie sukcesu nadają błędom i pomyłkom.

Zwycięzcy i ludzie asertywni błędy postrzegają pozytywnie jako okazję do nauki i lepszego działania następnym razem!

Sukces w życiu osiągają najczęściej ludzie o szerokich horyzontach, silnej potrzebie działania, myślący kreatywnie, postępujący w sposób niestandardowy. Stale poszukują nowych możliwości i nowych rozwiązań.

Zwycięzcy i ludzie sukcesu są otwarci i szukają możliwości, sposobów, szans i wyzwań. Natomiast mierni i przegrani szukają powodów - czyli wymówek i pretekstów czy alibi wykrętu!

Zwycięzcy i ludzie sukcesu problemy traktują jako wyzwanie i szansę do własnego rozwoju i pomocy sobie i innym.


Zwycięzcy i ludzie sukcesu realizują potrzeby i rozwiązują problemy innych, dając ogromną wartość ludziom, podaną często w perfekcyjnym wykonaniu. Zaspokajają w ten sposób potrzeby rynku, a przez jego docenienie wartości jaką dają oraz zaufanie do jakości i marki jaką reprezentują, pozycjonują się na liderów swojej branży-niszy, autorytety i ekspertów za co mogą być nie jako "przy okazji" hojnie wynagradzani.

Źródła: fragment artykułu powstał na podstawie wykładów psychologa Richarda Grannon’a “Stand Up for yourself”.


Przeczytaj także: Sentencje o Szczęściu Cytaty o Szczęściu Cytaty Szczęście


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wszystkie komentarze są moderowane przed ich zamieszczeniem, aby uniknąć niechcianego spamu! Liczę na Twoje rzeczowe i kreatywne komentarze i pozdrawiam Ciebie serdecznie, dziękując jednocześnie za Twój wpis!:)