Damian Jarczewski

czwartek, 5 sierpnia 2010

Psychologia Szczęścia i Sukcesu

Psychologia Szczęścia i Sukcesu


"Szczęście to podstawowy obowiązek każdego człowieka" - Sokrates

Motywacją napędzającą każde z naszych zachowań jest najważniejsze z pragnień - pragnienie szczęścia. 

Każdy z nas na pewnym etapie swojego życia przeżywa kryzys poczucia szczęścia: ból istnienia, pustkę wewnętrzną, kryzys sensu swojego życia i swojej egzystencji - tego co robi w życiu, w co wierzy... lub z kim dzieli swoje życie i związane z tym rozterki czy frustracje... 

Proponuję zadaj sobie pytania:
 1. Co powoduje, że jesteś szczęśliwy?
 2. Czy w ogóle jesteś szczęśliwy? 
 3. Jak się czujesz w życiu - duchowo, psychicznie, fizycznie, społecznie (w relacjach) i finansowo?
 4. W co wierzysz i jakie masz przekonania, sposób myślenia, poglądy?
 5. Jakie masz wartości i cele?
 6. Czy jesteś zadowolony z siebie samego, ze swojego zdrowia, ze swoich osiągnięć, ze swoich związków (partner, rodzina i przyjaciele), ze swojego bezpieczeństwa, ze swojej pracy, ze swojego dochodu, ze swojego otoczenia - domu, ze swoich rozrywek (zabawa i rekreacja), ze swojego rozwoju - osobistego i duchowego?
 7. Czy Twój stosunek i nastawienie do wszystkich ludzi, szkoły czy pracy i rzeczy z Twojego otoczenia sprawia, że czujesz się szczęśliwy? A może warto je zmienić, żeby w końcu poczuć w sercu i umyśle po prostu szczęście?
 8. A może, co byś chciał tak naprawdę robić w życiu i z kim je przeżyć?
Żeby być szczęśliwym potrzeba zmienić swoje działanie! Bo jak mawiał filozof:

"Robienie tego samego i oczekiwanie innych rezultatów jest szaleństwem".

Aby móc zmienić nasze codzienne działanie, potrzebujemy zmienić świadomie nasz wybory i celowe zachowania, wdrożyć nowe nawyki i samodyscyplinę. 

Wtedy okaże się, że możemy "manipulować" w ten sposób swoimi rezultatami, osiągnięciami i sukcesami.

Możesz więc wypełnić swe życie tym, czym chcesz, napełniając je świadomymi działaniami własnego wyboru!

W 80% nasz sukces zależy od naszej inteligencji emocjonalnej, tego jak postrzegamy siebie i jak radzimy sobie w relacjach z innymi!

Inteligencję emocjonalną możemy rozwijać!

Tak więc, jest wiele rzeczy do zrobienia w naszym życiu!

Ale pierwsza to zadać sobie pytanie i odpowiedzieć na nie: Kim chcesz być, co robić i do czego dojść... w życiu!

Człowiek jest szczęśliwy, albo doznaje stanu i uczucia szczęścia wtedy, gdy jego świat wewnętrzny, jego skryte czy najskrytsze marzenia i pragnienia, jego lepszy świat (świat marzeń - świat idealny) realizuje się w rzeczywistości - współgra harmonicznie ze światem zewnętrznym, który go otacza.

Dobra wiadomość jest taka, że masz na to wpływ! Aby rzeczywistość, która Cię otacza była zgodna z tym, kim jesteś czy chcesz być!

To czy będziesz szczęśliwy, czy jesteś szczęśliwy oczywiście zależy tylko od  Ciebie, od duchowego - wewnętrznego poznania siebie, swojej indywidualnej osobowości i charakteru, swoich predyspozycji - potencjałów oraz deficytów, talentów i możliwości, Twojej wiary w siebie i wreszcie od Twoich wyborów i decyzji dokonywanych w świecie zewnętrznym - rzeczywistym każdego dnia.

Zgodnie, z którymi to wyborami zaspokoisz swoje indywidualne pragnienia, osobiste i zawodowe.

Realizacja tych pragnień wiążę się z konsekwencjami danych wyborów, przejęciem autonomicznej kontroli i odpowiedzialności za własne życie, a także może wiązać się z bilansem korzyści i strat, momentami pięknymi i radosnymi, ale także i trudnymi, zresztą jak w każdym życiu... po to, aby później cieszyć się ze swojego sukcesu np. samorealizacji osobistej i zawodowej, bardziej docenić to co się osiągnęło i być pokornym w stosunku do tego.

Gdy ustalasz sobie cel w życiu, musisz wiedzieć czego tak naprawdę w duchu pragniesz i chcesz od życia. Musisz być zdecydowanym i podjąć w końcu jakąś decyzję i być konsekwentnym w jej wykonywaniu, aby Twoje życie nabrało sensu.

Każdy z nas ma bowiem w nim odegrać jakąś ważną rolę do której jest powołany i ma potrzebne do tego celu dary, predyspozycje, talenty i możliwości, które należy w sobie odkryć czy dostrzec i dla osobistego oraz ogólnego społecznego dobra wykorzystać.

W życiu każdego z nas jest wiele możliwości wyborów pójścia przez życie daną drogą... Każda droga wiąże się z pewnymi konsekwencjami... ma wpływ na nas i wiąże się z osobistym przeżywaniem każdej chwili na drodze do celu.

Na drodze do naszego celu możemy wybrać różne z dróg...

Przed podjęciem tej poważnej decyzji, która może zmienić całe Twoje życie czasami nawet o 180 stopni i zaważyć czy wygrasz życie w tym biegu i wszystko co cenne i z nim związane: szczęście, radość, pokój serca i umysłu, wartości, idee, mądrość, miłość, piękno, dobro, prawdę, uczciwość, wolność etc.

Proponuję zastanów się:
 1. Czy jeśli coś zmienisz w swoim życiu, będziesz po prostu szczęśliwym człowiekiem? Czy będziesz odczuwał radość życia i cieszenie się dzięki temu z każdej jego chwili, przeżytej tak jak chcesz i pragniesz, a nie jak chce ktoś inny np. na siłę Cię uszczęśliwić... 
 2. Czy będziesz czuł przyjemność, satysfakcję, zadowolenie, spełnienie i samorealizację?
 3. Czy tego naprawdę w duchu pragniesz? 
 4. Czy jest to Twoja osobista i autonomiczna, samodzielna i odpowiedzialna decyzja, wolna od niezgodnych z nią wpływów np. rodziny, nauczycieli czy grupy rówieśniczej, w której się wychowujesz np. szkoły czy kolegów z pracy?
 5. Czy jesteś zdolny do poświecenia się jej z pasją i bez reszty? 
 6. Czy widzisz się w tym, czujesz to coś i chciałbyś to robić i osiągnąć swój wymarzony cel? 
 7. Czy jest to dobre dla Ciebie oraz nie będzie krzywdziło innych? 
 8. Czy jesteś świadomy swojej indywidualnej i niepowtarzalnej osobowości z jej wszystkimi cechami i znasz swoje możliwości i ograniczenia, zdolności, talenty, umiejętności, predyspozycje i masz wiedzę oraz doświadczenie życiowe, które to wszystkie możesz wykorzystać w drodze do adekwatnego dla Ciebie celu zgodnego i spójnego z Twoim wnętrzem - sercem i umysłem, odkrytym talentem i powołaniem...
Motto dla Ciebie:

"Jeśli chcesz być naprawdę szczęśliwym i poznać istotę szczęścia zacznij od uporządkowania swojego serca i umysłu..."

"Chłoń i absorbuj do swojego serca, to co jest dla Ciebie miłe i dobre oraz utrzymuj to w swoim sercu i umyśle!"

"Człowiek jest w stanie osiągnąć wszystko co jest w stanie sobie wyobrazić i uwierzyć w to naprawdę, nie zapominając oczywiście o działaniu..."

Rozwój osobisty na drodze do sukcesu:

Czynnik ludzki najważniejszy w każdym biznesie oraz życiu i powodzeniu osobistym.

Pamiętaj za darmo nic nie ma i żeby coś wartościowego osiągnąć trzeba jak wiesz włożyć w to T R U D - tylko byle jakość nie wymaga pracy, wysiłku, zaangażowania, wytrwałości i poświęcenia, czyli wartości i zasad ogólnie znanych, respektowanych i akceptowanych przez ludzi sukcesu, dzięki którym każdy z nas może osiągnąć również swój osobisty i zawodowy sukces, zadowolenie, samorealizację, spełnienie się w jakiejś dziedzinie, rozwój i szczęście!:)

Wzór Sukcesu: Pasja + Wizja + Działanie = Sukces

Ważne jest co robisz i dlaczego oraz po co to robisz, ale jeszcze ważniejsze jest z kim to robisz i jak to robisz... sama walka o sukces - smak walki i sposób "podróżowania" do celu. 

Jeśli walczymy, rozwijamy się przy tym, pomagamy innym i sobie, czyli realizujemy wartościowe cele i idee - to daje nam prawdziwą satysfakcję i szczęście, a nie tylko same cele, które w różnych etapach osiągamy. 

Cel jest nam tylko głównie potrzebny do ustalenia, kierunku w jakim mamy podążać.

Ważne jest tutaj odnaleźć w sobie siłę, siłę duchową - wolę walki i zwyciężania oraz właściwą, dobrą motywację i intencje tego co robimy.

Cierpienie i trud to naturalny i nieodłączny element powodujący wzrost i rozwój - zmianę na lepsze i zwiększenie samoświadomości człowieka - jego bytu i możliwości.

Bieda i ubóstwo materialne spowodowane jest niczym innym jak biedą i ubóstwem duchowym i ograniczającymi, negatywnymi i destruktywnymi czy fałszywymi przekonaniami, naśladowanymi i powielanymi przez pokolenia złymi wzorcami i schematami myślenia i postępowania, niską samoświadomością i niechęcią do samorozwoju oraz wyuczoną bezradnością społeczną, a także złym przykładem społecznym i "edukacją i pedagogiką" społeczną środowisk patologicznych... niektórych rodzin  i grup społecznych... np. koleżeńskich czy zawodowych. 

Także powodem jest niezrozumienie siebie i innych, trwanie w błędnych ideologiach i indoktrynujących systemach edukacyjnych,  religijnych, politycznych, społecznych, kulturowych czy ekonomicznych - błędy intelektualne, czyli nieprawdziwe, nierealne przekonania i interpretacje faktów i rzeczywistości... przyjmowane za prawdę... - nieumiejętność odróżnienia rzeczywistości od iluzji...

Walka z ubóstwem nie powinna polegać tylko na dawaniu darowizny "ryby" i dobroczynności materialnej, ale na dawaniu wsparcia psychicznego i duchowego, inspiracji, motywacji, przekazaniu wiedzy i doświadczenia, a więc kształtowaniu świadomości i nowej mentalności. 

Pokazaniu możliwości osiągnięcia rożnych wymarzonych i wartościowych celów i zachęceniu do działania - daniu "wędki" a nie "ryby" i uczeniu w ten sposób samodzielności,  niezależności, przystosowania do życia społecznego i odpowiedzialności za swoje życie i swój los, którego sami jesteśmy twórcami zależnie od naszych wyborów, decyzji, wiedzy, doświadczenia, umiejętności i dostrzeganiu w naszym codziennym życiu wielu ciekawych, atrakcyjnych i wartościowych możliwości, szans i wyzwań. 

W ten sposób odnalezieniu się w różnych sytuacjach sprzyjających nam, bądź nie...

Problem z ubóstwem tkwi w tym, że nie każdy jest świadomy, że ma faktyczny wpływ na swój los i życie, lub nie każdy chce, albo ma na tyle siły duchowej  i samozaparcia, żeby coś zmienić w swoim życiu na lepsze, ponieść koszt trudu i przeciwstawić się dotychczasowemu biednemu stylowi życia w ubóstwie...

Aby poradzić sobie należy odkryć w sobie wewnętrzną prawdziwą duchową siłę i moc, która zmieni wszystko na lepsze. 

Potrzeba uwierzyć w siebie i przede wszystkim odkryć swoje wewnętrzne możliwości, talenty i predyspozycje, które każdy z nas posiada, które są nam dane od zawsze - od dziecka, z którymi się rodzimy i które możemy kształcić w sobie przez całe życie. 

Należy odkryć je i wykorzystać możliwości zewnętrzne, które istnieją w życiu czyli dopasować możliwości wewnętrzne do możliwości zewnętrznych, wykorzystując przychylny nam właściwy czas, miejsce i nasze chęci. 

Należy być przy tym zdecydowanym, konkretnym, pewnym, wiedzieć czego się chce i oczekuje od siebie i od życia i konsekwentnie do tego dążyć i działać.

Motto dla Ciebie:

Zwycięzcy i ludzie sukcesu popełniają najwięcej błędów - to jest ich naturalna droga rozwoju, uczenia się i podróży do celu - smaku walki, jaką jest realizacja ideałów i progresywne osiąganie wartościowych celów.

Każda nieudana próba przybliża człowieka do sukcesu! Inteligentny człowiek na jej podstawie wyciąga wnioski i uczy się w ten sposób przez doświadczenie. To doprowadza go w końcu do upragnionego celu i sukcesu! Natomiast nic nie robienie, pogrąża człowieka w rozterkach, apatii, depresji, wewnętrznej pustce, braku sensu i celu życia i ściągą duszę i umysł na manowce...!

Doświadczenie to nazwa jaką ludzie sukcesu nadają błędom i pomyłkom.

Zwycięzcy i ludzie asertywni błędy postrzegają pozytywnie jako okazję do nauki i lepszego działania następnym razem!

Sukces w życiu osiągają najczęściej ludzie o szerokich horyzontach, silnej potrzebie działania, myślący kreatywnie, postępujący w sposób niestandardowy. Stale poszukują nowych możliwości i nowych rozwiązań.

Zwycięzcy i ludzie sukcesu są otwarci i szukają możliwości, sposobów, szans i wyzwań. Natomiast mierni i przegrani szukają powodów - czyli wymówek i pretekstów czy alibi wykrętu!

Zwycięzcy i ludzie sukcesu problemy traktują jako wyzwanie i szansę do własnego rozwoju i pomocy sobie i innym.


Zwycięzcy i ludzie sukcesu realizują potrzeby i rozwiązują problemy innych, dając ogromną wartość ludziom, podaną często w perfekcyjnym wykonaniu. Zaspokajają w ten sposób potrzeby rynku, a przez jego docenienie wartości jaką dają oraz zaufanie do jakości i marki jaką reprezentują, pozycjonują się na liderów swojej branży-niszy, autorytety i ekspertów za co mogą być nie jako "przy okazji" hojnie wynagradzani.


Przeczytaj także: Sentencje o Szczęściu Cytaty o Szczęściu Cytaty Szczęście


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Wszystkie komentarze są moderowane przed ich zamieszczeniem, aby uniknąć niechcianego spamu! Liczę na Twoje rzeczowe i kreatywne komentarze i pozdrawiam Ciebie serdecznie, dziękując jednocześnie za Twój wpis!:)